Duistere handelingen NAVO

De vijf stappen van de NAVO om een land te controleren

september 4, 2022

2810

12

© fortune cookie / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

De NAVO gebruikt de vijf basisprocessen om elk land te onderwerpen dat op hun hitlijst komt. De NAVO gebruikt de vijf basisprocessen van lokalisatie, afhankelijkheid, omkoperij, burgercontrole en geweld om elk land te onderwerpen dat op hun hitlijst komt, schrijft Declan Hayes.

De NAVO beslist eerst welk land zij op een bepaald moment wil koloniseren. Dit is natuurlijk een beweeglijk festijn, want, zoals Churchill verklaarde, de NAVO heeft geen permanente vrienden, alleen permanente belangen. Deze belangen motiveren de NAVO om zich te richten op landen als Nigeria of Irak, die rijk zijn aan grondstoffen, of op andere landen, zoals Ierland, Servië of Estland, die op een bepaald moment een geografisch of politiek voordeel kunnen opleveren.

Als de NAVO haar prooi heeft uitgekozen, maakt zij zich onmisbaar van haar gastheer, zoals een parasiet zich afhankelijk maakt van haar prooi om te overleven. Omdat dit het beste kan gebeuren door de exportinkomsten van de prooi te controleren, moet de NAVO die inkomsten afhankelijk maken van wat NAVO’s tijdschrift The Economist “Free Trade” noemt, de op regels gebaseerde orde van de NAVO, waarbij de gastheer alleen kan exporteren op de voorwaarden van de NAVO en in de munteenheid van de NAVO naar keuze, nu bijna altijd de Yankee dollar.

Nadat de Britten dus in 1922 hun marionet Ierse Vrijstaat hadden opgericht, beheersten de Britse vijfde colonnisten nog steeds de rundvlees-, bank-, koek- en bierindustrie van Ierland. Zoals dat regime niet in staat was zijn neo-koloniale meester uit te dagen, zo zijn ook alle grondstofrijke Latijns-Amerikaanse en Afrikaanse landen in de orbit van de NAVO niet in staat hun meesters uit te dagen, of het nu Frankrijk is die Jemen plundert, de Verenigde Staten die Irak en Syrië plunderen of de Europese Unie die Oekraïne gebruikt als centrum voor het witwassen van geld en de handel in blanke seksslaven.

In het steeds onwaarschijnlijker wordende geval dat Ierland, Nigeria, Oekraïne of waar dan ook, zoals Syrië, een leiderskader zou kunnen voortbrengen dat in staat is de NAVO uit te dagen, zouden zij nog steeds te kampen hebben met het feit dat de NAVO haar exportinkomsten, haar inkomende investeringen en haar belastingen controleert. Dit is het duidelijkst te zien in Ierland, dat gekoloniseerd is door de Amerikaanse bedrijven van Silicon Valley, wier werknemers het grootste deel van de Ierse inkomstenbelasting betalen en wier basisbehoeften de Ierse escortbedrijven booming houden. Als Amerika de stekker uit Ierland zou trekken als zijn EU-hub, dan zou de Ierse economie ineenstorten. Als de lezers zich afvragen waarom landen als Ierland, Groot-Brittannië en Oekraïne zulke onbekwame leiders hebben, dan is dat omdat zij gekozen zijn om de belangen van de NAVO, de belangen van Silicon Valley te dienen, in plaats van die van hun eigen volkeren. Wanneer men het vandaag heeft over de permanente regering, moet men het dus niet zozeer hebben over de ambtenarij, maar over die aan de NAVO gelieerde bedrijven, die achter de schermen de lakens uitdelen.

De politici en andere belangenvolkeren in die doelondernemingen worden gecontroleerd door massale steekpenningen van de NAVO. Neem bijvoorbeeld de door de NAVO voorgestelde wederopbouw van Oekraïne, waar het Ierse regime beloofd heeft de Oekraïense Rivne Oblast te herbouwen. Cruciaal is echter dat dat betekent dat er massale contracten komen voor CRH, het enorme toeleveringsbedrijf van de Ierse bouwers, dat al sinds bijna de stichting van de Ierse Vrijstaat een toonbeeld is van massale corruptie. Als er patriottische Oekraïners zijn die geen politieke banden hebben met de verrotte Zelensky junta, die denken dat er iets voor hen in die belofte zit, dan zijn ze in dromenland, want omkoperij werkt niet op die manier.

Oh boy … Het lijkt erop dat Rusland begonnen is met VEEL grotere bommen te gebruiken in Oekraïne

De Amerikaanse miljardairs Chuck Feeney en de voormalige nazi-collaborateur George Soros zijn belangrijke doorgeefluiken geweest om miljarden aan steekpenningen naar Ierland te sturen. De miljarden van Feeney hebben vooral geholpen om voor de CIA de leiders af te kopen van de Sinn Féin partij van de IRA, waarvan is aangetoond dat de belangrijkste leiders op de loonlijst van Soros staan. Omdat Fine Gael, de grootste conservatieve partij van Ierland, al in het begin van de jaren zeventig gekoloniseerd werd met de promotie tot internationaal sterrendom van Goldman Sachs bigwig Peter Sutherland, zijn de corrupte leiders van Ierland nu volledig aan boord van Team NAVO. De Ierse Labour Party, opgericht door de legendarische anti-imperialist James Connolly, wordt nu geleid door trust fund babe en rabiate Russofoob Ivana Bacik, wier grootvader vier enorme fabrieken in Tsjecho-Slowakije runde voor Hitler’s Waffen SS, en de Ierse Groene Partij heeft, net als Groene Partijen elders, nog nooit een milieuvriendelijke NAVO-oorlog gezien die zij niet onvoorwaardelijk steunde.

Het belangrijkste dat men bij al deze politici moet bedenken is dat zij, ongeacht welke Franse of Italiaanse kleermakers zij gebruiken, gewoon dienstmaagden van de NAVO zijn, net als de kaki minnende Zelensky of de Britse gangsters die 200 jaar lang India bestuurden via de Oost-Indische Compagnie en de aan de NAVO gelieerde gangsterfamilies die sinds de Eerste Golfoorlog het door Koerden bezette Irak aan het verkrachten zijn. Is het, wat Irak betreft, inderdaad niet ongelooflijk dat het door Koerden bezette Irak, dat zo rijk is aan olie, een van de belangrijkste bronnen van illegale immigranten naar de EU is, dat de NAVO, met al haar gepraat over natievorming, democratie en transeksuele Pride parades, haar Koerdische moordenaars zo wreed behandelt? En, als de gewone Koerden al zo’n slechte behandeling krijgen, kunt u zich dan voorstellen hoe het de Mandaeërs, Yezidi’s, Arameeërs en Chaldeeërs in Irak vergaat, terwijl de NAVO hun thuisland de klok rond verkracht? En kunt u zich voorstellen hoe het de Krim vergaan zou zijn als zij niet met haar Russische moederland herenigd was juist op het moment dat Pussy Riot haar kerken ontheiligde en Shell en ExxonMobil, die de kern van de Oekraïense crisis vormen, er naar olie begonnen te boren?

Omkoping is dus een zeer nuttig instrument geweest, en niet alleen voor de Romeinen, die Jezus voor een vuist vol shekels in handen kregen. De NAVO heeft die Judaskaart keer op keer met succes gespeeld, omdat zij weet dat de meeste mensen in het midden kunnen worden geïntimideerd of omgekocht om te helpen degenen die zich tegen het Imperium verzetten te ondermijnen.

Het is tijd om achterover te leunen, te ontspannen, en het verval van het Westen gade te slaan

De NAVO heeft helaas wel te maken met de trage leerlingen, zij die heersen over plaatsen als Iran, Syrië en Rusland, die hun ziel niet willen verkopen voor centenbroodjes en strepen harig spek. En, hoewel de NAVO vreest dat zulke lieden het aanmaakhout zouden kunnen zijn om bredere vuren van verzet te ontsteken, als zij van zuurstof beroofd kunnen worden, dan kan de NAVO toch doorgaan. Zolang de burgers in leven kunnen worden gehouden met brood en virtuele circussen, gaat het geplunder van de NAVO door.

Dat is waar massapropaganda, liefdadigheidsinstellingen, NGO’s en D-lijsters als Greta Thunberg en Zelensky om de hoek komen kijken, want zodra de bevolking lui, lusteloos en onverschillig gehouden kan worden, zal alles goed gaan. In dit verband moet gezegd worden dat de mensen er geen groter misverstand over kunnen hebben wanneer zij beweren dat het beter zou gaan als de Amerikanen wisten wat hun legers met de kleine Iraakse en kleine Afghaanse meisjes en jongens uitspookten. Feit is dat het grote publiek er niet alleen niet om geeft, maar er ook nooit om heeft gegeven. American Sniper, Black Hawk Down en Rambo zijn het toppunt van hun begrip. Er kwamen meer Parijzenaars op straat nadat Frankrijk de wereldbeker had gewonnen, dan toen De Gaulle het land binnenkwam bij zijn bevrijding in 1944.

Toen de seksueel ambivalente Roderic O’Gorman minister van Kinderen werd in de huidige Ierse regering, verklaarde hij onmiddellijk dat zijn hoogste prioriteit was om geslachtsveranderende operaties te bespoedigen in de nu totaal in ongenade gevallen en in diskrediet gebrachte Tavistock Kliniek in Engeland, voor die Ierse kinderen waarvan hij beweerde dat ze met het verkeerde geslacht geboren waren. O’Gorman zal nooit ter verantwoording worden geroepen voor het castreren van die honderden Ierse kinderen, want de Amerikaanse farmaceutische bedrijven, die het hart van de Ierse economie vormen, zullen ervoor zorgen dat hij blijft bestaan om niet alleen het politieke landschap, maar ook duizenden kwetsbare kinderen nog jarenlang te ruïneren; hun winsten hangen ervan af. Ieren die deze zeer sinistere overheerser willen trotseren, zullen, net als Britten die Tony Blair willen trotseren, ontdekken dat er enorme netwerken van nep-NGO’s en liefdadigheidsinstellingen zijn die op de loonlijst van de NAVO staan en hem steunen, en dat die gewoonlijk voldoende zijn om elke uitdaging die zich zou kunnen voordoen, af te slaan.

En zo niet, dan kan de NAVO nog altijd, zoals Smedley Butler, de Fighting Quaker, in War is a Racket uitlegde, haar toevlucht nemen tot bruut geweld en handhavers zoals Butler, om degenen die zich zouden durven verzetten, uit te roeien. Als wij kijken naar het verzet in Azerbeidzjan, Nigeria, Saigon, Santiago, Warschau of Belfast, dan moeten wij altijd rekening houden met The Cry of the Morning, de NAVO’s proxies die Assange, Lumumba, King (die tegen Coca Cola geprotesteerd had op de dag dat ze hem executeerden), Saro-Wiwa, Darya Dugina,. Daphne Caruana Galizia en zovele honderdduizenden anderen, de lijst van slachtoffers van de NAVO houdt nooit op.

De Russische tijdlijn kritiek in Oekraïne

En de diagnose ook niet. Of de prognose, waarin wij in grote lijnen kunnen zien wat er moet gebeuren en wat er ongedaan moet worden gemaakt om de doodsgreep van de NAVO los te maken. Hoewel het tweezijdige zwaard van de buitenlandse hulp nodig is, zijn de volgelingen van het World Economic Forum van de NAVO druk bezig het moeras onder hun Groene vlag droog te leggen, en hun eendimensionale Nieuwe Jeruzalem op te bouwen, zelfs terwijl hun Eeuwige Rome voor hun ogen desintegreert. Zoals blijkt uit de fascistische verplettering van onafhankelijk denkende Canadese truckers en de laatste van de Nederlandse, Duitse en Italiaanse boeren, is de waarheid als een koe van Oliver Goldsmith dat “een moedige boerenstand, de trots van hun land,wanneer die eenmaal vernietigd is, nooit meer geleverd kan worden”, zeker niet als de dystopische Brave New World van Klaus Schwab verwezenlijkt moet worden.

Dit is niet om alle hoop op te geven, maar om de realiteit, de leugen van het land, te erkennen. De leiders van de NAVO en degenen die hen dienen, verschillen niet van de hongerkoninginnen, de Caesars en de oligarchen uit vervlogen tijden, die kleine Engelse kinderen door schoorstenen en in kolenmijnen stuurden. Zij geloven dat wij louter en alleen door hun toedoen bestaan, en in de mate dat wij in hun oplichterij trappen, hebben zij een punt.

Maar slechts een punt, want deze dialectiek tussen goed en kwaad, waarheid en leugens zal nooit ophouden. Goede zielen zoals Julian Assange blijven de goede strijd voeren in de meest erbarmelijke omstandigheden, en in deze dagen van onwetende en slecht geïnformeerde Russofobie zouden wij ons kunnen wenden tot Tolstojs Oorlog en Vrede, tot Austerlitz, Napoleons grootste triomf, waar veldmaarschalk Koetoezov observeert hoe oorlogen op een dubbeltje omslaan, op de daden van eenzame individuen, en prins Andrej, starend in het gezicht van Napoleon, nadenkt over het niets van grootheid.

En zo zullen wij, de zachtmoedigen, de aarde erven, wanneer genoeg van ons onze schouders eronder zetten om de NAVO van haar voetstuk te trappen, want deze strijd kan op geen andere manier eindigen dan met de roofdieren die overwonnen zijn en hun slachtoffers die, in de woorden van de oude zwarte geestelijke van Martin Luther King, kunnen zeggen: eindelijk vrij, eindelijk vrij, God zij dank, eindelijk ben ik vrij, vrij, zoals Julian Assange, die, hoewel geketend in een van de beruchtste gevangenissen van de NAVO, nog steeds in hart en nieren vrij is.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: